TRẦN KIÊN ( Giám đốc công ty TNHH Phúc An Logistics)

khach2

“ Tôi đã biết cách tự sắp xếp để tạo nhiều may mắn thuận
lợi trong công việc kinh doanh, nhiều đối tác lớn đến với tôi
một cách bất ngờ, đội nhóm của tôi làm việc thực sự hiệu quả và năng lượng. Vì thế DN của tôi trở nên đột phá hơn ”