Tại Sao Bạn Cần Biết Vòng Tay Phong Thủy Đeo Bao Nhiêu Hạt?

Vòng tay phong thủy có ý nghĩa gì?

Ý nghĩa

Những người thích đeo vòng tay phong thủy được cho là có “thiện căn”, có nhân duyên lớn với Phật từ vô thủy kiếp đến nay. Trong các ghi chép, Phật đã dạy rằng “Nếu như có người tay cầm chuỗi hạt này, không thể theo lệ niệm tụng danh hiệu Phật và Đà la ni

vòng phong thuỷ

Nhưng có thể cầm tay hoặc mang bên mình lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Những lời được nói ra lúc thiện lúc ác, người này nếu như cầm chuỗi hạt trên tay, sẽ đắc công đức, nếu như niệm chư Phật, tụng chú, được phúc vô lượng”.

Nguồn gốc

Vòng tay phong thủy khởi nguồn từ Phật giáo, còn gọi là niệm châu, sổ châu, tràng hạt hay Phật châu. Người tu hành coi đây là pháp cụ dùng để xưng danh niệm Phật và trì chú. Vòng tay phong thủy trong tiếng Phạm gọi là “mala”, nghĩa là tràng, chuỗi.

từ hàng nghìn năm trước khi đức Phật đi du hành, ngài đã truyền bá cho dân chúng biết về một chiếc vòng đeo trên tay, về ý nghĩa của chúng và vì sao mang chiếc vòng đó có thể mang lại bình an, hóa giải mọi đau khổ. Chiếc vòng trên tay Phật gọi là niệm châu, hay chuỗi hạt niệm Phật, cũng chính là vòng tay phong thủy mà các bạn vẫn thường đeo trên tay.

Số lượng hạt vòng tay phong thủy

Theo quan niệm Phật giáo

Trong cuốn Mộc hoạn tử kinh của Phật giáo có ghi chép về một sự tích lâu đời như sau: “Trong một lần đi qua nước Cao Ly (nay là Triều Tiên), Phật nói với vua Ba Lưu Ly rằng “Nếu nhà vua muốn diệt phiền não, báo chướng, hãy xâu chuỗi tràng 108 hạt, mang theo bên mình, chuyên tâm niệm Phật. Sau này, thân tâm ắt không loạn, cõi lòng thanh tịnh, an lạc, chết đi sẽ được đầu sinh lên cõi Diệm Thiên thứ ba”.

Sau khi nghe Đức Phật nói nhà vua liền làm theo , một thời gian liền thấy vô cùng hiệu nghiệm, cõi lòng vô cùng an lạc, bèn tạ ơn đức Phật rồi ban lệnh làm thêm 1000 chuỗi hạt, đều mang đi ban cho vương thân quốc thích mỗi người một chiếc, khuyên bảo ngày ngày làm theo lời Phật dạy.”

Kết quả hình ảnh cho vòng 108 hạt

Đây chính là nguồn gốc xưa nhất của vòng tay phong thủy trong Phật giáo, vòng tay phong thủy được sử dụng ngày nay cũng bắt nguồn từ truyền thuyết đó.

Vậy tại sao chiếc vòng nhà vua mang bên mình lại có 108 hạt? Thực ra, số hạt này biểu hiện hàm ý rất thâm sâu, dựa vào các kinh điển, tổng cộng có tất cả 9 loại. Bao gồm: 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt nhưng không phải chiếc vòng nào cũng lấy số hạt đó làm quy chuẩn mà lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt.

Lý giải về số hạt vòng tay phong thuỷ

Thập giới

Số hạt ban đầu là 1080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau:

 1. Cõi địa ngục
 2. Cõi quỷ đói
 3. Cõi súc sinh
 4. Cõi Atula
 5. Cõi ngườ i
 6. Cõi trời
 7. Cõi Thanh Văn
 8. Cõi Duyên Giác
 9. Cõi Bồ Tát
 10. Cõi Phật

Ý nghĩa chuỗi hạt

Chuỗi vòng 108 hạt là loại phổ biến nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ thanh tẩy 108 phiền não, từ đó khiến cho thâm tâm người đó đạt đến trạng thái tịch tĩnh, an nhiên, cuộc sống hạnh phúc.

Chuỗi vòng 54 hạt tượng trưng cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, trong đó lại cộng thêm Tứ thiện căn vị.

Chuỗi vòng 42 hạt tượng trưng cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm: Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.

Untitled 8

Chuỗi vòng 36 hạt thực tế không có hàm nghĩa chính xác, chuỗi vòng 108 hạt chia thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt để tiện cho việc mang theo bên mình. Việc này chứa ý nghĩa tích tiểu thành đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.

Chuỗi vòng 27 hạt tượng trưng cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 phương, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 phương, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán. Trong kinh đem giai vị tu hành của đệ tử Phật từ Hữu học đến Vô học cộng lại thành 27 loại.

Chuỗi vòng 21 hạt tượng trưng cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. “Quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.

Chuỗi vòng 18 hạt được gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.

Chuỗi vòng 14 hạt tượng trưng cho Quan Âm Bồ Tát cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.

Vòng tay phong thuỷ đeo bao nhiêu hạt là đúng nhất?

Đó là một câu hỏi thông thường mà bất kỳ mỗi một vị khách hàng nào đều sẽ băn khoăn khi muốn mua vòng phong thủy. Vậy nên đeo vòng phong thủy bao nhiêu hạt? Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này chúng ta hãy cùng Phong Thuỷ Nhân Lộc tìm hiểu các quan niệm từ xưa đến nay về số hạt vòng đeo tay nhé.

Số hạt theo quan niệm vòng luân hồi

Theo phong thủy, số hạt vòng tay phong thủy đẹp nhất là những số chia 4 dư 1 như 13, 17, 21, 25,… bởi đây là những số này rơi vào cung “Sinh“ trong vòng luân hồi “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” của con người hoặc có thể chọn theo cung “Lão” ( 10, 14, 18, …).

Tuyệt đối tránh đeo vòng có số hạt chia hết cho 4, bởi những số chia hết cho 4 là những số thuộc chữ “ Tử”, không may mắn. Bạn cũng có thể chọn số hạt vòng là số lẻ vì số lẻ thuộc tính “Dương”, nguồn gốc của những trường năng lượng tốt cho người đeo. Bởi vậy nếu những số hạt vòng chia 4 dư 1 không vừa với tay bạn thì nên lựa chọn số hạt vòng lẻ để đeo.

Untitled 5 1

Số hạt theo quan niệm phật giáo

Người theo đạo Phật sẽ dùng chuỗi hạt vòng tay phong thủy với 108 hạt hoặc là ước số của 108 (14, 18, 21, 27, 36, 42, 54). Vậy ý nghĩa của con số 108 là gì? Theo Phật giáo học cơ bản thì con người sẽ có:

 1. Lục giác: Gồm Thị – thính – vị – khứu – thức.
 2. Tam ứng (hay 3 loại phản ứng): Lạc – khổ – vô ký.
 3. Nhị thể: Thiện và bất thiện
 4. Tam thời (3 thời điểm): Quá khứ – hiện tại – tương lai.

Người ta lấy Lục giác nhân Tam ứng ra 18

Nhị thể nhân 18 ra 36

Lấy 36 nhân Tam thời ra 108.

Người ta cho rằng, chuỗi 108 hạt sẽ tượng trưng 108 tam muội nhằm thanh trừ 108 phiền não.

Chọn số lượng hạt vòng theo khoa học Phong Thủy

Ngoài 2 cách chọn số hạt vòng tay đá phong thủy ở trên, nhiều người còn lựa chọn nên đeo vòng phong thủy bao nhiêu hạt theo bảng quái số trong phong thủy bao gồm:

 • Tổng = 1 có nghĩa (Nhất phú quý): là giàu có hay dư giả.
 • Tổng = 2 có nghĩa (Nhì bận tiện): là nghèo hèn hay thiếu thốn.
 • Tổng = 3 có nghĩa (Tam vinh hiển): là quyền tước hay chức phận.
 • Tổng = 4 có nghĩa (Tứ đạt đạo): là thuận lợi hay dễ làm ăn.
 • Tổng = 5 có nghĩa (Ngũ biệt ly): là lìa sống hay lìa thác.

Ví dụ: Vòng đeo tay đá thạch anh tự nhiên phong thủy có 17 hạt, ta sẽ lấy tổng:  1 + 7= 8; tiếp tục lấy 8 – 5 = 3 (tra theo bảng quái số theo thứ tự là tổng =3 sẽ được: Tam Vinh Hiển).

Lựa chọn kích thước vòng tay phong thủy

Ý nghĩa chuỗi số hạt vòng đeo tay Tam Vinh Hiển sẽ thuận lợi cho các bạn trong con đường công danh, thi cử hay thăng tiến trong công việc.

Chuỗi hạt đeo tay phong thủy có nhiều kích thước hạt khác nhau như: 5 ly, 7 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 16 ly, 18 ly,..v..v.. Tùy theo kích cỡ vòng cổ tay của bạn, hoặc tùy vào sở thích và giới tính mà bạn có thể chọn cho mình kích thước hạt của vòng tay phong thủy phù hợp.

Tuy nhiên thường thì gu thẩm mĩ của nam giới và nữ giới là khác biệt nên chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý nho nhỏ nhưng sẽ rất có ích cho bạn khi lựa chọn vòng tay phong thủy sao cho đeo vào tay sẽ vừa văn nhất có thể. Cụ thể như sau:

Nếu bạn là nữ giới thì nên đeo vòng tay phong thủy có kích thước hạt loại 12 ly hoặc 10 ly trở xuống sẽ trở nên vừa mắt và xinh xắn hơn.

Nam giới nên đeo vòng tay phong thủy có kích thước hạt loại 10 ly hoặc 12 ly trở lên, điều này đem lại sự nam tính, mạnh mẽ cho những chàng trai nhé.

Kết quả hình ảnh cho vòng 108 hạt

Trên đây là những thông tin tham khảo hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Tại Sao Bạn Cần Biết Vòng Tay Phong Thủy Đeo Bao Nhiêu Hạt? Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với các chuyên gia về phong thủy để nhận các tư vấn chính xác nhất về những vấn đề liên quan khác.

Quý gia chủ muốn được tư vấn miễn phí về Phong Thuỷ

Xin mời liên hệ: Chuyên gia phong thuỷ Ngô Chung
Số điện thoại: 0972558256

Tìm hiểu thêm kiến thức về phong thuỷ

Bài viết liên quan: Vật Phẩm Phong Thuỷ

Untitled 7 1

Youtube: Chuyên gia phong thuỷ Ngô Chung
Blogspot: Phong Thuỷ Nhân Lộc Blogspot

Pinterest: Phong Thuỷ Nhân Lộc Pinteres
LinkedIn: Phong Thuỷ Nhân Lộc LinkedIn

Google: Phong Thuỷ Nhân Lộc Business
Medium: Phong Thuỷ Nhân Lộc Mediu
Twitter: Phong Thuỷ Nhân Lộc Twitter
Group: CỘNG ĐỒNG PHONG THỦY