Muốn gặp được quý nhân trước nhất phải tự tạo duyên cho chính mình

Muốn gặp được quý nhân trước nhất phải tự tạo duyên cho chính mình

Nhiều người nghĩ rằng vạn sự “Tùy duyên”. Nhưng hình như chúng ta đang hơi hiểu sai về từ này. Muốn gặp thì phải tìm, phải  chủ động tạo ra duyên chủ động cho mình. Muốn đọc sách thì phải đi mua sách mà đọc, muốn gặp người thì phải bước ra khỏi cửa mà tìm, Muốn gặp quý nhân phải biết cách săn tìm quý nhân cho mình. Gieo nhân thì mới gặt quả, có gieo có gặt. Cổ học tinh hoa có câu chuyện thế này:

Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa ruộng có một cây to. Có con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, đập đầu chết.

Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn, cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười.

Ở đời đâu phải cứ ngẫu nhiên có thể gặp may? Ôm cây đợi thỏ như chàng trai kia?

Những bước đơn giản để gặp được quý nhân

Trước khi gặp được quý nhân phải tự tu sửa mình