Đeo Vòng Tay 13 Hạt – Ý Nghĩa Vận Mệnh Và Tài Lộc

Untitled 1 2

Ý nghĩa vòng tay phong thủy?

Ý nghĩa

Những người thích đeo vòng tay phong thủy được cho là có “thiện căn”, có nhân duyên lớn với Phật từ vô thủy kiếp đến nay. Trong các ghi chép, Phật đã dạy rằng “Nếu như có người tay cầm chuỗi hạt này, không thể theo lệ niệm tụng danh hiệu Phật và Đà la ni

Hình ảnh có liên quan

Nhưng có thể cầm tay hoặc mang bên mình lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Những lời được nói ra lúc thiện lúc ác, người này nếu như cầm chuỗi hạt trên tay, sẽ đắc công đức, nếu như niệm chư Phật, tụng chú, được phúc vô lượng”.

Nguồn gốc

Vòng tay phong thủy khởi nguồn từ Phật giáo, còn gọi là niệm châu, sổ châu, tràng hạt hay Phật châu. Người tu hành coi đây là pháp cụ dùng để xưng danh niệm Phật và trì chú. Vòng tay phong thủy trong tiếng Phạm gọi là “mala”, nghĩa là tràng, chuỗi.

từ hàng nghìn năm trước khi đức Phật đi du hành, ngài đã truyền bá cho dân chúng biết về một chiếc vòng đeo trên tay, về ý nghĩa của chúng và vì sao mang chiếc vòng đó có thể mang lại bình an, hóa giải mọi đau khổ. Chiếc vòng trên tay Phật gọi là niệm châu, hay chuỗi hạt niệm Phật, cũng chính là vòng tay phong thủy mà các bạn vẫn thường đeo trên tay.

Vòng tay 13 hạt trong phong thủy

Theo quan niệm Phật Giáo

Trong cuốn Mộc hoạn tử kinh của Phật giáo có ghi chép về một sự tích lâu đời như sau: “Trong một lần đi qua nước Cao Ly (nay là Triều Tiên), Phật nói với vua Ba Lưu Ly rằng “Nếu nhà vua muốn diệt phiền não, báo chướng, hãy xâu chuỗi tràng 108 hạt, mang theo bên mình, chuyên tâm niệm Phật. Sau này, thân tâm ắt không loạn, cõi lòng thanh tịnh, an lạc, chết đi sẽ được đầu sinh lên cõi Diệm Thiên thứ ba”.

Sau khi nghe Đức Phật nói nhà vua liền làm theo , một thời gian liền thấy vô cùng hiệu nghiệm, cõi lòng vô cùng an lạc, bèn tạ ơn đức Phật rồi ban lệnh làm thêm 1000 chuỗi hạt, đều mang đi ban cho vương thân quốc thích mỗi người một chiếc, khuyên bảo ngày ngày làm theo lời Phật dạy.”

Kết quả hình ảnh cho bead

Đây chính là nguồn gốc xưa nhất của vòng tay phong thủy trong Phật giáo, vòng tay phong thủy được sử dụng ngày nay cũng bắt nguồn từ truyền thuyết đó.

Vậy tại sao chiếc vòng nhà vua mang bên mình lại có 108 hạt? Thực ra, số hạt này biểu hiện hàm ý rất thâm sâu, dựa vào các kinh điển, tổng cộng có tất cả 9 loại. Bao gồm: 1080 hạt, 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 36 hạt, 27 hạt, 21 hạt, 18 hạt, 14 hạt nhưng không phải chiếc vòng nào cũng lấy số hạt đó làm quy chuẩn mà lấy kích thước cổ tay để xác định số hạt.

Đeo vòng tay 13 hạt theo quan niệm vòng luân hồi

Theo phong thủy, số hạt vòng tay phong thủy đẹp nhất là những số chia 4 dư 1 như 13, 17, 21, 25,… bởi đây là những số này rơi vào cung “Sinh“ trong vòng luân hồi “Sinh – Lão – Bệnh – Tử” của con người hoặc có thể chọn theo cung “Lão” ( 10, 14, 18, …).

Tuyệt đối tránh đeo vòng có số hạt chia hết cho 4, bởi những số chia hết cho 4 là những số thuộc chữ “ Tử”, không may mắn. Bạn cũng có thể chọn số hạt vòng là số lẻ vì số lẻ thuộc tính “Dương”, nguồn gốc của những trường năng lượng tốt cho người đeo. Bởi vậy nếu những số hạt vòng chia 4 dư 1 không vừa với tay bạn thì nên lựa chọn số hạt vòng lẻ để đeo.

Ý nghĩa thực sự chuỗi hạt 13

Các vòng đeo tay phong thủy bán tại các chùa thường được làm dựa theo tràng hạt bồ đề của Phật giáo.

Người nhà của bạn chưa thực sự hiểu rõ nên có suy luận chưa đúng. Họ quy từ số hạt có ý nghĩa chuổi hạt vòng đeo tay phong thủy rồi gán vào lý thuyết: sinh – lão – bệnh – tử mang màu sắc của Đạo giáo cộng với việc thêm lòng mê tín nên suy diễn ra con số 13.

Kết quả hình ảnh cho vòng tay 13 hat

Sự thực ý nghĩa chuổi hạt vòng đeo tay phong thủy các tràng hạt trong Phật giáo mang ý nghĩa khác.

Trong Kinh Phật dạy: “Nếu như chúng ta muốn tiêu trừ được các phiền não chướng, nên khi xâu chúng ta chuổi 108, luôn đem theo bên mình, hoặc lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi, lần chuổi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, lần chuổi trì niệm danh hiệu Phật càng nhiều thì càng tốt. Nếu như mãn 20 vạn biến thì có thể đạt đến Thân Tâm Bất Loạn.”

Chuổi tràng Phật Giáo có bao nhiêu hạt đã được quy định rất rõ ràng và số lượng của hạt chuổi đều mang trong mình một hàm ý nhất định.

Trên đây là những thông tin tham khảo hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về Đeo Vòng Tay 13 Hạt – Ý Nghĩa Vận Mệnh Và Tài Lộc. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với các chuyên gia về phong thủy để nhận các tư vấn chính xác nhất về những vấn đề liên quan khác.

Quý gia chủ muốn được tư vấn miễn phí về Phong Thuỷ

Xin mời liên hệ: Chuyên gia phong thuỷ Ngô Chung
Số điện thoại: 0972558256

Tìm hiểu thêm kiến thức về phong thuỷ

Bài viết liên quan: Vật Phẩm Phong Thuỷ

Untitled 7 1

Youtube: Chuyên gia phong thuỷ Ngô Chung
Blogspot: Phong Thuỷ Nhân Lộc Blogspot

Pinterest: Phong Thuỷ Nhân Lộc Pinteres
LinkedIn: Phong Thuỷ Nhân Lộc LinkedIn

Google: Phong Thuỷ Nhân Lộc Business
Medium: Phong Thuỷ Nhân Lộc Mediu
Twitter: Phong Thuỷ Nhân Lộc Twitter
Group: CỘNG ĐỒNG PHONG THỦY