Cô Trần Thy Hằng

Kinh gui clb huynh Nai
cháu sn 1983 chồng sn 1983 con gái đầu của cháu sn 2008, con trai thứ 2 sn 2009 vậy năm 2018 cháu sinh con có được không? nếu xung khắc với bé thứ 2 thì có sao khong a?ợ chồng cháu hay cãi nhau à uôn bất đồng trong mọi việc phải là thế nào để hoá giảia?năm nay vợ chồng cháu làm ăn có được không. cháu cảm ơn