Kinh gui clb huynh Nai
cháu sn 1983 chồng sn 1983 con gái đầu của cháu sn 2008, con trai thứ 2 sn 2009 vậy năm 2018 cháu sinh con có được không? nếu xung khắc với bé thứ 2 thì có sao khong a?ợ chồng cháu hay cãi nhau à uôn bất đồng trong mọi việc phải là thế nào để hoá giảia?năm nay vợ chồng cháu làm ăn có được không. cháu cảm ơn

TIN TỨC LIÊN QUAN

Chat trực tiếp với Chuyên gia...
×
Gọi 091 451 94 61