NGÔ THÀNH CHUNG

☆ Chuyên gia Phong Thủy hàng đầu Việt Nam.
☆ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Phong Thủy Nhân Lộc.
☆ Thành viên cao cấp Hiệp hội Huyền Không Đại Quái, Huyền Không Phi Tinh.
☆ Với 15  kinh nghiệm  nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Phong Thủy vào cuộc sống và hoạt động kinh doanh
☆ Giúp cho hàng ngàn cá nhân, gia đình và doanh nghiệp có được thịnh vượng, hạnh phúc và khỏe mạnh